نگاهی به داعش از درون/ دو-نقش ادیان دیگر در"دولت اسلامی" چگونه است؟ مسیحی ها و یهودی ها چه حقوقی دارند؟
یهودی ها و مسیحی ها و به نظر بعضی علمای اسلام، آتش پرست ها نیز این امکان را دارند که به دولت اسلامی جزیه، مالیات حفظ جان و ما، بدهند. اگر جزیه بدهند، طبعا جان و مالشان در امان است و همین طور می توانند در دینش باقی بمانند و اجازه دارند به هر چه در دینشان است، عمل کنند. طبیعی است که حق تبلیغ و دعوت به دین خودشان را ندارند؛ اما قدرِ مسلم این است که امنیت دارند و می توانند در آرامش زندگی کنند.اگر جزیه ندهند، همه ی آنها کشته می شوند.

-کشته می شود ؟
بله، یا رانده می شوند. مثل موردِ موصل. آن ها سه روز فرصت داشتند جزیه بپردازند. خلاف آن تصمیم گرفتند و همه ی آن ها گورشان را گم کردند.

-تکلیف شیعه ها چه می شود؟ دست کم 150 ملیون شیعه در جهان، در عراق و در ایران زندگی می کنند. با آن ها چه می کنید؟
ما شیعه ها را رافضی، یعنی مرتد میدانیم.

-یعنی از دین برگشته ؟
درست است، از دین برگشته. برای آن ها فقط یک راه وجود دارد. ابوبکر البغدادی در مورد هر کس به رده، به ارتداد افتاده گفته است تا مادامی که ما بر او حاکم نیستیم و او توبه کند، یعنی اظهار پشیمانی کند، توبه ی او را می پذیریم. فرقی نمی کند چه تعداد از ما را کشته است، حتی اگر صدها نفر از ما را کشته باشد. ما توبه ی او را می پذیریم. او را برادر خود، مسلمان خواهیم دانست. اگر این کار را نکند، او را می کشیم؛ بنابراین برای شیعه ها امکان پرداخت جزیه یا کار دیگر وجود ندارد، بلکه فقط یک راه وجود دارد: یا اسلام یا شمشیر

-پس اگر شیعه های عراق و شیعه های ایران، این 150 میلیون شیعه که در جهان زندگی می کنند. نخواهند مذهبشان را عوض کنند، معنایش این است که همه کشته خواهند شد ؟
بله، دقیقا همان طور که ما این را ...

- 150 میلیون؟
150 میلیون، 200 میلیون،500 میلیون، تعدادش برای ما مهم نیست.

-آیا بعدا همه ی مسلمان های اروپا را که به مذهب و اصول ِ اعتقادی شما نمی گروند، خواهید کشت؟
کسی که از مذهب ما پیروی نکند، از اسلام پیروی نمی کند. چنین کسی اگر بخواهد همچنان در راه ضلالت باقی بماند، طبعا چاره ی دیگری هم نیست - جز شمشیرو

-او را می کشید؟
قطعا.

منبع این نوشته : منبع
شیعه ,کشته ,جزیه ,وجود ,توبه ,یعنی ,وجود دارد ,دولت اسلامی